Copyrights

Original art is copyrighted to the comic author, specified on top of both the comic page and strips pages. The art was either copied to our service or published here by the author himself.

It is belived, while the author is publishing the art freely on the internet and we are providing a banner leading to the author's webpage, we are not acting of the detriment of authors. However, if you are holder of the copyrights of the art published by us and have any objections to our actions, please contact us via the contact box. After verification of your identity, we will conform your requests dealing the copyrighted work. Please consider our unability to confirm your id, if no contact way is provided on your website.

Translations are usually multiauthored, due to way The Translator's Club works. By submitting your translation, you agree to publish it on The Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Poland license. You also agree to presumptive barring the original art author from non-commercial clause of the license or other license changes passed by an users voting.

Althought text and graphic translations are distributed under The Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Poland license, the original art may be published on other laws. Please consider them, while copying art from The Translators Club.

The Translators' Club page is copyrighted to Wykladowca. You're prohibited to copy any page's graphics and/or code whitout express permission from its copyrights holder.

Prawa Autorskie

Oryginalne komiksy są własnością ich autorów, podanych zarówno na górze strony komiksu, jak i poszczególnych pasków. Komiks został skopiowany to naszego serwisu lub opublikowany tutaj przez autora.

Uważa się, iż, podczas gdy autor publikuje komiks nie odpłatnie w Internecie oraz my wyświetlamy banner prowadzący do strony autora, nie działamy na szkodę autorów. Jednak, jeżeli jesteś właścicielem praw autorskich publikowanych przez nas komiksów oraz masz jakiekolwiek zastrzeżenia do naszych działań, skontaktuj się znami przez skrzynkę kontaktowąPo potwierdzeniu twojej tożsamości, dostosujemy się do wszystkich żądań dotyczących prac chronionych przez prawa autorskie. Proszę rozważyć niemożność potwierdzenia Twojej tożsamości, jeżeli na Twojej stronie nie ma podanego żadnego sposobu kontaktu.

Z powodu sposobu w jaki działa Fabryka Komiksu, tłumaczenia zazwyczaj mają wielu autorów. Przez wysyłanie swojego tłumaczenia, zgadzasz się na jego publikację na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska. Zgadasz się również na ewentualne wykluczenie autora oryginalnego komiksu z klauzuli "użycie niekomercyjne" lub innych zmian licencji przegłosowanych przez użytkowników.

Pomimo tłumaczeń tekstowych i graficznych będących rozpowszechnianych na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska, oryginalne paski mogą być publikowane na innych prawach. Proszę je rozważyć, podczas kopiowania komiksów z Fabryki Komiksu

Prawa autorskie do strony Fabryka Komiksu należą do Wykładowcy. Zabronione jest kopiowanie grafiki i kodu strony bez wyraźniej zgody właściciela jej praw autorskich.